Homepage Кыш турында сочинение


Кыш турында сочинение


Т?н эченд? буран боз капкачын себертк?н. ?лк?нн?рд? кышны ?зл?ренч? ярата. Боз бел?н капланган карда ча?гы ш?п шуа, б?тен урманга балаларны? к??елле тавышы я?гырый. Кыш турында инша - Сочинение про зиму на татарском языке Агачлар ?лл? кайчан инде алтын яфракларын койды, авыр соры болытларга т?ренг?н к?к й?зе салкын ?ава бел?н табигатьне каплап алган, ??нлекл?рг? тизр?к ояларына кереп качарга куша кебек, ? кошларны к?н д? ?ылы якка озата. Икенче к?нг? буранны? и?ат итк?н эшл?ре к?рен?: к?ртл?рд? кардан фигуралар, т?р?з?л?рд? хикм?тле биз?кл?р, а елгадагы боз кояшта т?рле т?сл?р бел?н ялтырый. Ап-ак к?к йокыга талган ?ир ?стен? т?шк?н сыман булып тоела, ачы ?илд?н уянган кышкы урман улый, ы?гыраша... ??нлекл?р д? йоклый ояларында, тик кайчан гына кытыршы кар ?стенд? ялгыз тычкан эзл?ре очрый, я кара?гы урман эченд? урман тавыгыны? г?релд?г?н тавышы ишетел?, я тукранны? шакылдаганы я?гырый. Тик кышны? кояшлы р?х?т к?нн?ре бик каты суык бураннар бел?н д? алмаша. Кара эн?е йолдызлы к?кт?н суык б?р?, б?тен д?нья ту?ган, тир?н йокыда. Соры ??м дымлы к?з кар астында калды. Алар кышкы йокыга талган к?чле им?нн?рне ??м т?з каеннарны к?з?теп, кышкы табигатне ты?лап, саф ?ава сулап кайталар, бала-чагага бик т? кар ?стенд?ге эзл?рне танып бел? ошый. ?ир тир?н йокыга талган. Кырыйда гына карлы тунга киенг?н чыршылар басып тора, кышны? з?гыйфь кояшы аларны? очларын ?ылыта. ? к?пме шатлык алып кил? ул бала-чагага: к?нн?р буе тау шуып шау-г?р кил?л?р, кемдер кар бабай ясый, кемдер кар б?решеп уйный. Ирт?нге кара?гы тынлыкта озын кышны? бозлы сулышы сизел?. Кич? ген? елап торган к?к й?зенн?н кышны? беренче х?б?рчел?ре - шук кар б?ртекл?ре салкын ?авада уйный-уйный тиз арада к?зге коры сары ?л?нне ак юрган бел?н каплаган. Кышны? саран саргылт кояшы карлы бураннар бел?н алмаша, ? бураннарга алмашка каты суыклар кил? - м?гаен, кышны? г?з?ллеге шундадыр. ??р кем Я?а ел т?ненд? нинди булса да мог?иза я тылсым к?т?. Тик торбадан чыккан т?тен ген? ялгызы ?ск? таба омтыла... Кыш безне каты салкыннары бел?н д? куркыткан була. Тир?н к?ртл?р ?ирне иксез-чиксез кышкы бураннардан саклый. Сорылык ??м кара?гылык баскан д?ньяны... Кайчан я?гырлары бел?н сиб?л?п елап та ала, кайчан тынып кала. ? табигать ягымлы язны к?теп тыныч кына йоклый... Балалар ??р кыш саен ча?гыга басып урманга кил?л?р.


Кайчан я?гырлары бел?н сиб?л?п елап та ала, кайчан тынып кала.


Т?н эченд? буран боз капкачын себертк?н. Боз бел?н капланган карда ча?гы ш?п шуа, б?тен урманга балаларны? к??елле тавышы я?гырый. Соры ??м дымлы к?з кар астында калды. ? к?пме шатлык алып кил? ул бала-чагага: к?нн?р буе тау шуып шау-г?р кил?л?р, кемдер кар бабай ясый, кемдер кар б?решеп уйный. Ирт?нге кара?гы тынлыкта озын кышны? бозлы сулышы сизел?. ? табигать ягымлы язны к?теп тыныч кына йоклый... Кырыйда гына карлы тунга киенг?н чыршылар басып тора, кышны? з?гыйфь кояшы аларны? очларын ?ылыта. ??нлекл?р д? йоклый ояларында, тик кайчан гына кытыршы кар ?стенд? ялгыз тычкан эзл?ре очрый, я кара?гы урман эченд? урман тавыгыны? г?релд?г?н тавышы ишетел?, я тукранны? шакылдаганы я?гырый. Тир?н к?ртл?р ?ирне иксез-чиксез кышкы бураннардан саклый. Ап-ак к?к йокыга талган ?ир ?стен? т?шк?н сыман булып тоела, ачы ?илд?н уянган кышкы урман улый, ы?гыраша...

Some more links:
-> фотошоп создание мыльных пузырей видеоурок
Тик кышны? кояшлы р?х?т к?нн?ре бик каты суык бураннар бел?н д? алмаша.
-> бланки строгой отч тности в танцевальной студии
Кырыйда гына карлы тунга киенг?н чыршылар басып тора, кышны? з?гыйфь кояшы аларны? очларын ?ылыта.
-> ответы контурные карты по географии 6 класс галай гавриленко
Кырыйда гына карлы тунга киенг?н чыршылар басып тора, кышны? з?гыйфь кояшы аларны? очларын ?ылыта.
-> бланк декларации по налогу на прбыль 2008 г
Балалар ??р кыш саен ча?гыга басып урманга кил?л?р.
-> samsung r519 xp драйвера
Ап-ак к?к йокыга талган ?ир ?стен? т?шк?н сыман булып тоела, ачы ?илд?н уянган кышкы урман улый, ы?гыраша...
->SitemapКыш турында сочинение:

Rating: 100 / 100

Overall: 93 Rates